návrh řešení, projekční zpracování, všeprofesní dodávkové zajištění, montáž, uvedení do provozu, záruční servis

Dodávky / Zakázky na klíč, kompletace investičních celků

Realizace zakázek formou na klíč (návrh řešení, projekční zpracování, všeprofesní dodávkové zajištění, montáž, uvedení do provozu, záruční servis)

Realizace zakázek formou "na klíč" je nejvyšší formou realizace zakázek, protože zahrnuje činnosti spojené s přípravou akce, spolupráci se zákazníkem při legislativním zajištění, kompletní projekční přípravu, zajištění výstavby stavebních objektů, zajištění výroby technologických zařízení a jejich dodávku do místa stavby, montáž, zkoušky a uvedení do provozu, až po symbolické předání "klíče" zákazníkovi.

V rozsahu prováděných činností při realizaci zakázek formou "na klíč" je obvykle obsaženo

 • Koncepční řešení celého systému staveb a technologických zařízení podle zákazníkem (vypsáním) stanovených podmínek
 • Úspěšné nabídkové řízení zakončené podepsaným kontraktem
 • Zpracování přípravné dokumentace požadované kontraktem nebo potřebné pro realizaci zakázky (např. formy a způsoby vypracování a vydávání dokumentace, dodavatelské a subdodavatelské modely, projekty organizace výstavby, harmonogramy činností, zajištění kvality, projekty zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, personální obsazení, formy financování a bankovních záruk, pojištění, ...)
 • Rozpracování projektu do formy vhodné pro projednávání se zákazníkem (pokud je vyžadováno), pro potřeby dodávkového zajištění (subdodavatelské smlouvy) a pro potřeby zahájení činností v místě stavby (příprava staveniště, zahájení stavebních prací, ...)
 • Detailní projekty celého systému staveb a technologických zařízení včetně zajištění potřebné meziprofesní koordinace, projekty pro uvádění do provozu, pro provozování zařízení a pro jeho údržbu
 • Zajištění výroby zařízení (pro vlastní nebo nakupované dodávky), průběžná kontrola kvality, dodávka vyrobených zařízení na stavbu
 • Zajištění činností na stavbě - výstavba objektů a montáž technologických zařízení
 • Koordinace průběhu stavby a montáže, individuálních a komplexních zkoušek, uvádění do provozu
 • Provedení zkoušek prokazujících kvalitu díla (garanční měření)
 • Předání celého systému staveb a technologických zařízení zákazníkovi
 • Školení provozního personálu nebo spoluúčast při provozování zařízení
 • Záruční servis a pozáruční servis (formou servisních smluv apod.)

Kompletace investičních celků, zajišťovaných jinými dodavateli, zařízeními a službami profese elektro, měření a řízení, ...

Kompletace investičních celků, zajišťovaných jinými dodavateli, zařízeními a službami profese elektro, měření a řízení, případně dalšími obory, je formou realizace zakázek, kdy dochází k dokompletování základních zařízení do výsledné podoby funkčního celku. Obvykle zahrnuje činnosti spojené s účastí při přípravě akce, spolupráci se zákazníkem při legislativním zajištění, spoluúčast při kompletní projekční přípravě, spoluúčast při zajištění výroby zařízení a jejich dodávce do místa stavby, spoluúčast při montáži, zkouškách a uvedení do provozu.

V rozsahu prováděných činností při kompletaci investičních celků, zajišťovaných jinými dodavateli, je obvykle obsaženo

 • Koncepční řešení zařízení vyžádaných profesí v souladu s celým systémem staveb a technologických zařízení podle zákazníkem (vypsáním) stanovených podmínek
 • Zpracování přípravné dokumentace požadované kontraktem nebo potřebné pro realizaci zakázky
 • Rozpracování projektu vyžádaných profesí do formy vhodné pro projednávání se zákazníkem (pokud je vyžadováno), pro potřeby dodávkového zajištění (subdodavatelské smlouvy) a pro potřeby zahájení činností v místě stavby (příprava staveniště, zahájení stavebních prací, ...)
 • Detailní projekty vyžádaných profesí. Pokud je vyžádáno, tak i zajištění potřebné meziprofesní koordinace, kompletace projektů pro uvádění do provozu, pro provozování zařízení a pro jeho údržbu
 • Zajištění výroby zařízení vyžádaných profesí (pro vlastní nebo nakupované dodávky), průběžná kontrola kvality, dodávka vyrobených zařízení na stavbu
 • Montáž technologických zařízení
 • Spoluúčast při montáži, individuálních a komplexních zkouškách, při uvádění do provozu a při provádění zkoušek prokazujících kvalitu díla (garanční měření)
 • Spoluúčast při školení provozního personálu nebo spoluúčast při provozování zařízení
 • Spoluúčast při záručním a pozáručním servisu (formou servisních smluv a pod.)

ELMA-MaR, s.r.o.
Plevova 2542/3, 61600 Brno

Provozovna:
Bohunická cesta 775/8, 66448 Moravany

IČ: 255 74 078, DIČ: CZ 255 74 078

tel: +420 543 423 011, fax: +420 543 423 016
e-mail: info"zavinac"elma-mar.cz

Společnost je zapsána a vedena u KOS v Brně, oddíl C, vložka 34835.
Společnost je certifikována TÜV SÜD 9001:2001